TFP

TFP je původně zkratka z anglického Time for Prints, dnes bychom ji spíše použili jako Time for Photos, tedy fotografování kdy modelka poskytuje svůj čas (Time) a na oplátku za to dostane dohodnutý počet fotografií (for Photos), obvykle v digitální podobě, které může použít pro svoji propagaci, např. na sociálních sítích a ve svém portfoliu .

Není to tedy focení zdarma, jak si to někteří vykládají.

Do této spolupráce přináší větší vklad fotograf - musel investovat nemalé částky do fotografického vybavení a případně do vybavení ateliéru, vkládá svůj čas při pořizování snímků stejně jako modelka a další čas který stráví postprocesem fotografií. Na druhou stranu je fotograf autorem fotografií a z toho mu plynou autorská práva. S modelkou před fotografováním sepisuje smlouvu tzv. Model release, ze které vyplývá, že modelka poskytuje svůj souhlas s pořízením snímků s jejich případným následným použitím fotografem, i to, kde a jak smí vytvořené snímky sama použít. Fotografuje-li se v pronajatém ateliéru či interiéru nebo pokud například využijí vizážistku (MUA), pokud tato se na focení nepodílí také v režimu TFP, mohou se obě strany dohodnout na společné úhradě vynaložených nákladů.

pro modelky home