Model release

Model releaase je smlouva, kterou uzavírají fotograf s modelkou před focením. Tato smlouva upravuje práva a povinnosti obou stran - tedy modelka poskytuje souhlas s pořízením snímků a s jejich následným použitím fotografem a na způsob kterým může model pořízené snímky použít. Někteří fotografové nodel release nepoužívají protože souhlas se zveřejněním snímků je dán konkludentně tím, že modelka pro snímky pózuje.
pro modelky home