původní fotografie před úpravou restaurovaná fotografie


- výstup ve formě digitálního souboru nebo opět jako papírová fotka
- možnost zvětšeniny na zeď, zarámování, fotoknihy a pod.

 

v případě zájmu o tuto službu vaši (i poškozenou) papírovou fotografii naskenujeme
ve vysokém rozlišení a následné opravy a případné kolorování pak provádíme
na digitálním skenu

nyní je také možno fotografii kolorovat, tedy z původně černobílé poškozené fotografie získat restaurovaný barevný obrázek  
home