Akt

Akt je označení pro výtvarné zobrazení nahého lidského těla. Může jít o dílo malířské, sochařské nebo fotografické. Cílem aktu je zpravidla vyjádření estetické hodnoty lidského těla, nikoli působení smyslností na pohlavní pudy člověka. Klasický akt navazuje na antickou tradici zobrazování ideálu krásy postavou v kontrapostu.

Hranice mezi erotickým uměním a aktem je nestálá, odvíjí se od kulturních a náboženských zvyklostí společnosti i od osobních zkušeností diváka. Zobrazení aktu v současné západní společnosti není – na rozdíl od nahoty v běžných každodenních situacích – vnímáno jako porušení norem slušnosti.

home pro modelky