původní fotografie před úpravou restaurovaná fotografie
   
- digitální restaurování probíhá na skenu fotografie - původní fotografie zůstává nedotčena
- výstup ve formě digitálního souboru nebo opět jako papírová fotka
- možnost zvětšeniny na zeď, zarámování, fotoknihy a pod.
home