RAW

magické slůvko RAW není žádná zkratka, jak by mohl někdo očekávat. Je to anglické slovo, které bychom do češtiny přeložili jako "syrový" nebo "surový" tedy neupravený a toto slovo vystihuje to, co vlastně RAW je.

Je to nezpracovaný záznam dat ze snímače, není to tedy obrazový soubor a jelikož to není obrázek, nelze ho jako takový zobrazit. Teď ale namítnete, že váš počítač umí RAW zobrazit  -  ovšem to, co vidíte ve skutečnosti není RAW, ale buď vložený JPEG vytvořený procesorem ve fotoaparátu nebo výsledek toho, jak RAW "vyvolal"  program v počítači, tedy obrázek který z RAW dat program vytvořil. Pro lepší pochopení toho, co vlastně raw je, si představte, že proces vytvoření obrázku při digitálním fotografování je jako pečení lívance.  Máme výchozí suroviny, máslo, sůl, mouku, vejce, mléko a cukr  - to je RAW. Potom máme recept na pečení lívance - to je nastavení fotoaparátu nebo programu na vyvolávání RAW. Jaký dostaneme výsledný lívanec záleží na mnoha faktorech - především na kvalitě vstupních surovin (RAW) a potom na způsobu, jakým jej pečeme (nastavení). Tak jako nejde udělat lívanec, pokud nemáme dostatek mouky, nelze ani získat technicky pěkný obrázek, máme-li špatný RAW (např.podexponovaný, přeexponovaný, nezaostřený).

Vraťme se teď ale k digitálnímu fotoaparátu. Každý digitální fotoaparát vytváří RAW - jak jsme si řekli výše, jsou to data ze snímače. Pokud máme nastaveno, že fotoaparát má uložit jen JPEG, vyvolá foťák z RAW obrazový sobor JPEG, podle parametrů, které na foťáku nastavíme (vyvážení bílé, hodnota odšumnění, intenzita  (saturace) barev atd.), zdrojový RAW zahodí a výsledný JPEG uloží na kartu.
Pokud máme nastaveno, že má ukládat raw, tak proběhne podobný proces, protože součástí souboru RAW je i již vyvolaný  náhled ve formátu JPEG, ale na rozdíl od předchozí varianty fotoaparát RAW nezahodí, ale uloží na kartu.

Máme tedy na kartě k dispozici zdrojová data ze snímače , soubor RAW. Nahrajeme ho do počítače a spustíme program na vyvolání RAW (ACR, Lightroom, RAWTherape nebo podobný.) Program dělá totéž, co procesor ve fotoaparátu - tedy vezme zdrojová data RAW a vytvoří z nich obrazový soubor.   Použije přitom parametry, které si v rozhraní editoru nastavíme (recept pro pečení). Toto vyvolání je přitom nedestruktivní, veškeré údaje o "receptu" jsou uloženy v pomocném souboru (u ACR je to .xmp) a je tedy z možno z RAW vyvolat nekonečně mnoho výsledných obrázků , které se budou lišit tím, jak program na vyvolávání RAW nastavíme, můžeme se vracet a nastavovat dokud se nám výsledek nebude líbit. Na rozdíl od situace, pokud vyvolání RAW necháme na fotoaparátu - zde nastavujeme parametry naslepo, PŘED focením a poté co zmačkneme spoušť již nemáme možnost je změnit. Stejně jako nelze z hotového lívance vytvořit původní suroviny, nelze ani žádný obrázek převést zpět na RAW. 

 

protože se množí odpovědi které jsou v případě focení do RAW občas poněkud zavádějící:

Nastavení fotoaparátu, KTERÁ NIJAK NEMĚNÍ RAW, je tedy jedno, co je na foťáku nastaveno, nastavení ovlivní pouze vzhled JPG, který z tohoto RAW vytvoří fotoaparát:

 1. - vyvážení bílé
 2. - jas - kontrast
 3. - sytost
 4. - doostření
 5. - odšumování (s výjimkou potlačení šumu dlouhé expozice, kde se odečítá darkframe)
 6. - barevný profil (neovlivňující expozici) - barevný prostor (SRGB, Adobe) - automatická optimalizace jasu (active D-lighting u Nikonu)

Tyto parametry se uplatní pouze při vyvolávání JPG z RAW ve fotoaparátu:

Nastavení fotoaparátu která OVLIVŇUJÍ RAW:

 1. - expoziční hodnoty tj.clona, ISO, čas
 2. - expoziční režim, způsob měření expozice
 3. - korekce expozice, Auto ISO
 4. - nastavení samotného rawu - s-raw,m-raw,12-14bit
 5. - FX/DX nastavení Nikonu podle objektivu
 6. - potlačení šumu dlouhé expozice - odečítá se darkframe

RAW jsou surová (nezpracovaná) data ze snímače, nelze je jako taková zobrazit, proto není ani možné jakýkoliv obrázek do RAW převádět. Jak jsem již psal, to, co vidíte pokud si dáte "Zobrazit RAW" je vložený náhled jpeg, který je součástí RAW, (tento náhled je samozřejmě nastavením fotoaparátu ovlivněn protože je to jpeg vyvolaný fotoaparátem) nebo obraz vyvolaný z raw programem v počítači. Program pro vyvolávání RAW pracuje při tvorbě obrázku stejně jako procesor ve fotoaparátu při tvorbě jpeg, každý jpeg vytvořený fotoaparátem byl tedy vyvolán z RAW. Pouze je RAW, v případě, že je nastaveno ukládání jen do JPEG poté, co fotoaparát vytvoří JPEG, zahozen.

Na závěr povídání o RAW ještě jeden mýtus - spousta diskutujících tvrdí, že RAW je jiný než výsledný obrázek, má jiné barvy, ostrost, jas atd. Pokud jste četli předchozí odstavce víte, že je to nesmysl - každý JPEG byl z RAW vytvořen a tudíž, pokud si nastavíme editor RAW stejně jako byl nastaven fotoaparát dostaneme i stejný obrázek. Neexistuje nějaké univerzální, defaultní nastavení. Není tedy možné, aby v případě, že někdo má nastaveno ukládat RAW+JPEG, byl obrázek vyvolaný z  RAW odlišný (barevně, jasově, doostřením) než JPEG protože JPEG byl z toho RAW vytvořen. Nastavíme-li tedy v programu pro vyvolávání RAW stejné parametry jako je máme nastaveny na fotoaparátu, dostaneme také stejný výsledek.

Přestože jsou RAW data neovlivněna, může fotoaparát svá nastavení do raw ukládat jako instrukce pro prvotní nastavení programu pro vyvolání RAW, ale pokud si tato nastavení při vyvolávání RAW nastavíme podle sebe, tyto instrukce se na výsledku nijak neprojeví

 

 

 Home  Q&A