Model release

Model releaase je smlouva, kterou uzavírají fotograf s modelkou před focením. Tato smlouva upravuje práva a povinnosti obou stran - tedy modelka poskytuje souhlas s pořízením snímků a s jejich následným použitím fotografem a na způsob kterým může model pořízené snímky použít.
pro modelky home